eu250


Projekt Majdalenka Bohumín 3, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016551 je spolufinancován Evropskou unií.
1.9.2020 - 28.2.2022

Projekt Majdalenka Orlová 3, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016295 je spolufinancován Evropskou unií.
1.6.2020 – 31.5.2022

Cíl obou projektů:
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.